Zarządzenia i uchwały w sprawie wyborów

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży, Rady Powiatu Chodzieskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.