Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych