Obwieszczenie o podziale miasta Chodzieży na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 24 sierpnia 2018 roku
o podziale miasta Chodzieży na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży