Informacje ogólne

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca na pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 16 października 2018 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

UWAGA !!! DOTYCZY TYLKO STAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHODZIEŻY

(zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych na własny wniosek do rejestru wyborców)

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 1 do 15 października 2018 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 672827171 wewn. 212
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 16:00,
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:30

piątek 7:30 – 14:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna