Oddawanie w dzierżawę nieruchomości

 

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zawarcie umowy dzierżawy

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

"Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

brak

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Renata Cieślik tel. 0/67  282-71-71 w. 412 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zawarcie umowy dzierżawy w terminie do 2 miesięcy.

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa o gospodarce nieruchomościami

kodeks cywilny

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Burmistrz Miasta może zawierać, bez zgody Rady Miejskiej,  tylko  jednorazowe umowy na okres do trzech lat Na zawarcie drugiej umowy lub umowy na okres dłuższy niż trzy lata konieczne jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej.