Uchwała Nr XXIX/293/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą: „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży.”