Wykaz umorzeń za 2017r.

Chodzież, dnia 27.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenial.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

798 zł + odsetki 30 zł

Trudna sytuacja finansowa

2

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

3

Wiesław Buller

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.469 zł + odsetki 261 zł

Trudna sytuacja finansowa

4

Maria Lipka-Rzeźnik

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie na raty


Trudna sytuacja finansowa

5

Sławomir Stefaniak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.385 zł + odsetki 32 zł

Trudna sytuacja finansowa

6

Ochotnicza Straż Pożarna

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.498 zł + odsetki 9 zł

Trudna sytuacja finansowa

7

Agnieszka Kmiotek

Podatek od środków transportowych

Rozłożenia na raty


Trudna sytuacja finansowa

8

Stefan i Krystyna Gołaszewscy

Opłata wieczyste użytkowanie

Umorzenie

194,34

Trudna sytuacja finansowa

9

Stefan i Krystyna Gołaszewscy

Opłata wieczyste użytkowanie

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

10

Maria Lipka-Rzeźnik

Opłata wieczyste użytkowanie

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

 

 

Opr. Julita Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodzież, dnia 16.05.2018 r

 

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:


1. Arkadiusz Matusiak

2. Mariusz Pietruszka

3. Krzysztof Klofik

4. Jerzy Garstka

5. Henryk Sulima

6. Mateusz Małachowski

7. Maciej Pawiński

8. Paweł Szostak

9. Wiesława Dudek-Bruch

10. Robert DobrzykowskiOpr. Julita Węgrzyn