AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci.


Kwoty dotacji na rok 2018


Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego wynosi: 1.362.395,00 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. w miejskim przedszkolu 150

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 567,66 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P55) miesięcznie 4.452,24zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P60) miesięcznie 1.359,11 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P61) miesięcznie 1.687,17 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 393,67 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

P55 - 14 dzieci, P60- 9 dzieci, P61- 6 dzieci i wczesno wspomaganie- 22 dzieci

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:


1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 468,66 zł

2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie; 93,73 zł

3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie 30,46 zł


Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi: 487,40 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

1. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

-waga subwencyjna P4 miesięcznie 656,12 zł

- waga subwencyjna P5 miesięcznie 1.359,11 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1.687,17 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4.452,24 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 3 uczniów, P6- 12 uczniów i P7 - 10 uczniów


Schronisko młodzieżowe

Kwota dotacji na 636 miejsc na 12 miesięcy wynosi 71.535,83 zł


Chodzież, 3 kwietnia 2018 r.