Uwaga – nie działa strona pozytek.gov.pl. Wzory oferty i sprawozdania przeniesione pod inny adres

W związku z zawieszeniem działania serwisu pozytek.gov.pl i przeniesieniem jej treści do działu „Archiwum" strony internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejhttp://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, formularze ofert i rozliczenia realizacji zadania publicznego w edytowalnym formacie .docx zostały przeniesione i można je pobrać pod adresem:http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

Formularze nadal można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz pobrać w formacie .pdf ze strony internetowej Dziennika Ustaw:http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1300/1

Nadal obowiązuje w tym względzie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań