Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2018r.

Załączniki do ogłoszenia o utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2018 r. - ogłoszenie nr 627807-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.