Protokół Nr XLIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017r.

Protokół Nr XLIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017r.:

Załączniki: