Protokół XLII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 września 2017r.

Protokół XLII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 września 2017r.: