Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 25 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Chodzieży