AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWEJ PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWEJ PODSTAWOWEJ  KWOTY  DOTACJI  

I  STATYSTYCZNA  LICZBA  DZIECI

 

Na podstawie art.78c ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczby dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2017

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego wynosi:      1.232.023,00 zł                                                                                                                                         

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. (2/3) i na 30.09.2017 r. (1/3)              

    w miejskim przedszkolu                                                                                           162,67

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%)                      473,36 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P49) miesięcznie                                  4.278,11zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P54) miesięcznie                                  1.305,95 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P55) miesięcznie                                  1.621,18 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie                               378,27 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

    P49 - 14 dzieci, P54- 9 dzieci, P55- 5 dzieci i wczesno wspomaganie- 22 dzieci

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi:                     450,33 zł 

 2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej do 70 uczniów miesięcznie;           81,06 zł

 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie                351,26 zł

 

Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi:                                        468,34 zł 

 

Uczniowie niepełnosprawni:

1. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

-waga subwencyjna P4  miesięcznie                                                                              630,46 zł 

- waga subwencyjna P5  miesięcznie                                                                          1.305,95 zł                                                                                    

- waga subwencyjna P6  miesięcznie                                                                          1.621,18 zł                                                                          

- waga subwencyjna P7  miesięcznie                                                                          4.278,11 zł                                                                            

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 3 uczniów, P6- 12 uczniów i P7 - 10 uczniów

 

Schronisko młodzieżowe

Kwota dotacji na 636 miejsc na 12 miesięcy wynosi                                               68.737,91 zł

 

Chodzież, 23 października 2017 r.