Wykaz umorzeń za 2016

Chodzież, dnia 05.05.2017 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Dongjin Electronics Poland

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie

305.597,72

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 10.04.2014 r Nr XLVI/396/2014

2

Cech Rzemiosł Różnych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.310

Trudna sytuacja finansowa

3

Sarna Spółka Jawna PPHU „Sa i Sa"

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

4.170 + odsetki 70

Utrudniony dojazd do firmy - roboty drogowe, spadek dochodów

5

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

974 + odsetki 11

Trudna sytuacja materialna

6

Marian Tomaszewski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

897

Trudna sytuacja zdrowotna i finansowa

7

Maria Lipka-Rzeźnik

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

537,40 + odsetki 20

Trudna sytuacja finansowa

8

Henryka Sikorska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

513,50

Trudna sytuacja finansowa

9

Łukasz Surdyk

Podatek od środków transportowych

Umorzenie

833,60 + odsetki 11

Trudna sytuacja finansowa

11

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie


Utrata płynności finansowej

13

Ewa Janiszewska Mirosław Janiszewski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie na raty


Trudna sytuacja finansowa

14

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Opłata wieczyste uytkowanie

Rozłożenie na raty


Trudna sytacja finansowa

15

Aurelia Surma

Opłata z tyt. wieczystego użytkowania

Umorzenie

4.412,45

Trudna sytuacja finansowa

 

 

Opr. J. Węgrzyn

 

 

Chodzież, dnia 05.05.2017 r

 

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych


1. Dongjin Electronics Poland Sp. z o.o

2. Sarna Spółka Jawna PPHU „Sa i Sa"

3. Marian Tomaszewski

4. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

5. Klofik Krzysztof

6. Pietruszka Mariusz

7. Pietrzak Jacek

8. Sulima Henryk

7. Dudek-Bruch Wiesława

8. Matusiak Arkadiusz

9. Pawiński Maciej

10. Zgórski Grzegorz

11. Małachowski Mateusz

12. Garstka Jerzy

13. Gospodarstwo Rybackie „Ryba"

14. Dobrzykowski Robert

15. Dudek Bogdan

16. Szostak Paweł