Protokół XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 września 2017r.

Protokół XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 września 2017r. :