Rejestr zbiorów danych osobowych

INFORMACJA O JAWNYM REJESTRZE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
 
Urząd Miejski w Chodzieży informuje, że na podstawie art. 36a ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U 2015 r. poz.719).

Rejestr jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (Biuro Inspektora Ochrony Danych pokój nr 101).

--
Krzysztof Ślósarski Urząd Miejski w Chodzieży ul. I.J.Paderewskiego 2 64 - 800 CHODZIEŻ