ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Chodzież, dnia 24 lipca 2017 r.

Nr UE.042.14.2017


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Tadeusza Siejaka w Chodzieży", jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy SUN+ Agnieszka Turowska, ul. Katarzyńska 63/13, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica. Oferta jest zgodna z postanowieniami zapytania ofertowego.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.

W niniejszym postepowaniu została złożona jedna oferta.

Treść zawiadomienia