ZAPYTANIE OFERTOWENr UE.042.3.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023"


  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 (link)

  2. Modyfikacja ogłoszenia 
  3. Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego