Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dostawa przez wykonawcę na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży 4 szt. autobusów
spalinowych oraz 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu.
Numer referencyjny: 1/P/MZK/2017