Protokół Nr XXXIV/2017 nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 kwietnia 2017r.

Protokół Nr XXXIV/2017 nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 kwietnia  2017r.:

Załącznik: