INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Chodzież, dnia 27.03.2017r.

 

Nr UE.042.9.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana      w ramach projektu pn.  Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości  i przyzwyczajeń mieszkańców”, w dniu 27.04.2017r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

Okres gwarancji       w miesiącach

Warunki płatności

 

1

 

Z.P.U.H Elektroinstalatorstwo, Dariusz Bielecki

 

ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń

 

Część Nr 1: 70.049,71 zł

Część Nr 2: 117.977,17 zł

 

 

Część Nr 1: do 28.07.2017r.

Część Nr 2: do 14.09.2017r.

 

Część Nr 1: 60

Część Nr 2: 60

 

 

Zgodnie                  z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

2

 

P.P.H.U RAGAMA, Leszek Przybyłek

 

ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

 

Część Nr 1: 68.880,00 zł

Część Nr 2: 101.475,00 zł

 

 

Część Nr 1: do 31.07.2017r.

Część Nr 2: do 15.09.2017r.

 

Część Nr 1: 60

Część Nr 2: 60

 

 

Zgodnie                 z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

3

 

INSTALBUD, Michał Prędki

 

ul. Wiśniowa 2, 64-412 Chabrowo Wielkie

 

Część Nr 1: 61.150,10 zł

Część Nr 2: 99.331,73 zł

 

 

Część Nr 1: do 31.07.2017r.

Część Nr 2: do 15.09.2017r.

 

Część Nr 1: 60

Część Nr 2: 60

 

 

Zgodnie             z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

4

 

EL-SERWIS sp.j.

Czarnecki  Łukasik

 

ul. Żwirowa 9, 64-920 Piła

 

Część Nr 1: 66.212,36 zł

Część Nr 2: 111.543,78 

 

 

Część Nr 1: do 31.07.2017r.

Część Nr 2: do 15.09.2017r.

 

Część Nr 1: 60

Część Nr 2: 60

 

 

Zgodnie                z zapisami wzoru umowy: 30 dni

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie – Część 1: 107.851,62 zł  brutto,

Część 2: 184.650,12 zł brutto

 

Link: Informacja z otwarcia ofert 27.04.2017r.