AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJII STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.78c ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z póżn. zm.) ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczby dzieci.

Kwoty dotacji na rok 2017


Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego wynosi: 1.224.596,49 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. w miejskim przedszkolu 169

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 453,19 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P49) miesięcznie 4.278,11zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P54) miesięcznie 1.305,95 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P55) miesięcznie 1.621,18 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 378,27 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. według wag:

P49 - 9 dzieci, P54- 11 dzieci, P55- 7 dzieci i wczesno wspomaganie- 16 dzieci

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 450,33 zł

2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej do 70 uczniów miesięcznie; 81,06 zł

3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie 351,26 zł

Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi: 468,34 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

1. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

-waga subwencyjna P4 miesięcznie 630,46 zł

- waga subwencyjna P5 miesięcznie 1.305,95 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1.621,18 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4.278,11 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. według wag:

P4- 5 uczniów, P5- 1 uczeń, P6- 13 uczniów i P7 - 10 uczniów


Schronisko młodzieżowe

Kwota dotacji na 636 miejsc na 12 miesięcy wynosi 68.737,91 zł