PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci

 Kwoty dotacji na rok 2017 r.