Informacja dla wszystkich starajacych się o dotację w ramach otwartych konkursów ofert

UWAGA Nowe wzory oferty. Informacja dla wszystkich starajacych się o dotację w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Obowiązują nowe wzory dokumentów oferty, umowy i rozliczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 1300.

Pobierz dokument