Protokół Nr XXV/2016 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 5 sierpnia 2016r.

Protokół Nr XXV/2016 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 5 sierpnia 2016r.:

Załączniki: