Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Chodzieży

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Chodzieży:

 

 


INFORMACJA


W DNIACH

OD 4 LIPCA - 5 WRZEŚNIA 2016r.

RADNI RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

NIE BĘDĄ PEŁNILI DYŻURU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

ZE WZGLĘDU NA PRZERWĘ URLOPOWĄ

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w dniach:

11.07.2016r.

18.07.2016r.

25.07.2016r.

29.08.2016r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Mirosława Kutnik