ZARZĄDZENIE NR 52/2016

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Chodzieży