Wykaz umorzeń za 2015r

Chodzież, dnia 25.04.2016 r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1.

Dongin Elektronics Poland Sp. z oo

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie


Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży nr XLVI/396/2014 pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

2

Sarna Spółka Jawna PPUH „Sai Sa"

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

4.170 zł podatek + odsetki 64 zł

Utrudniony dojazd do sklepu i piekarni z powodu remontu ulicy

3

Przedsiębiorstwo Insmont Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

16.250 zł podatek + odsetki 251 zł

Utrata płynności finansowej

4

Cech Rzemiosł Różnych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.610 zł podatek + 11 zł odsetki

Trudności finansowe

5

Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

6

Adam Świderski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

7

Łukasz Surdyk

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

8

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu zapłaty podatku


Trudności finansowe

 

Opr. J.Węgrzyn

 

Chodzież, dnia 25.04.2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych

1. Dongjin Electronics Poland Spółka z o.o.

2. Sarna Spółka Jawna PPUH „SaiSa"

3. Przedsiębiorstwo Insmont Spółka z o.o.

4. Pol-Dróg Piła Spółka z o.o.

5. Henryk Sulima

6. Wiesława Dudek-Bruch

7. Maciej Pawiński

8. Jerzy Garstka

9. Krzysztof Klofik

10. Mateusz Małachowski

11. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba" Spółka z o.o.

12. Jacek Pietrzak

13. Arkadiusz Matusiak

14. Mariusz Pietruszka

15. Grzegorz Zgórski

16. Bogdan Dudek

17. Robert Dobrzykowski


Opr. J. Węgrzyn