Zarządzenie Nr 2/2016

Zarządzenie Nr2/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 22.02.2016 r.

wprowadzające treść obwieszczenia o systemie i rozkładzie czasu pracy pracowników Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży