Ogłoszenie


Nr AGT.6721.1.2015

Chodzież, dnia 15 marca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek tj. dnia 29 marca 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta
/-/ Piotr Witkowski

DS.