Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży:
 

 1. Danuta Sobieralska
 2. Irena Makowska
 3. Tadeusz Makowski
 4. Lidia Romińska
 5. Kazimierz Romiński
 6. Urszula Ostańska
 7. Stanisława Michalik
 8. Maria Siemieniewska
 9. Pelagia Janusz
 10. Kazimiera Wołyńska
 11. Aleksandra Kantorska
 12. Wanda Kratz
 13. Maria Olejniczak
 14. Jadwiga Sikorska
 15. Stanisława Grela