Zarządzenie Nr 28/2015

Zarządzenie Nr 28/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży