Protokół Nr XIII/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 października 2015r.

Protokół Nr XIII/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 października 2015r.:

Załącznik: