ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży, w celu obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.