ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych wlaściwych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.