Zarzadzenie nr 18

Zarządzenie Nr 18/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania zespołu określającego cele dla Zespołu Obsługi
Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży