Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 01.07.2015 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży .