Informacja dotycząca formy składania wniosków

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.


 

Dane do kontaktu:

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych biuro nr 209

Godziny pracy:
poniedziałki: godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorki-czwartki: godz. 7.00 do godz. 15.30
piątek: 7.30 do godz. 14.00
e@mail: ewidencja.ludnosci@chodziez.pl
tel: 067-2825710
fax: 067-2825701