Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
oraz wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym