Dyżury radnych Rady Miejskiej w Chodzieży

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Chodzieży:

 

W DNIACH

OD 1 LIPCA - 7 WRZEŚNIA 2015r.

RADNI RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

NIE BĘDĄ PEŁNILI DYŻURU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

ZE WZGLĘDU NA PRZERWĘ URLOPOWĄ

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/Mirosława Kutnik