POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum