Wykaz udzielonej pomocy publicznej za rok 2014

Chodzież, dnia 27.04.2015 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnyc


 1. Józef Słomkowski

 2. Pol-Dróg Piła Spółka z o.o.

 3. Mariusz Laskowski

 4. Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów" i „Chodzież"

 5. PUPH Drutex Jacek Zadworny

 6. Przedsiębiorstwo „Gelam" Arkadiusz Geisler Kamil Geisler

 7. Arkadiusz Matusiak

 8. Maciej Pawiński

 9. Michał Mocarski

 10. Mateusz Małachowski

 11. Henryk Sulima

 12. Krzysztof Klofik

 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba" Spółka z o.o.

 14. Wiesława Dudek-Bruch

 15. Jacek Pietrzak

 16. Jerzy Garstka

 17. Bogdan Dudek