Dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dla osób niepełnosprawnych

Wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dla osób niepełnosprawnych może to uczynić do dnia 19 maja 2015r. , aby być ujętym w spisie wyborczym właściwym dla danego wybranego obwodu głosowania.