Zarządzenie nr 32/2015

Zarządzenie nr 32/2015
w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży