Lokale wyznaczone do obsługi wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Chodzieży najpóźniej w 5 maja br., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Na terenie miasta Chodzieży przygotowane zostały 4 lokale dostosowane dla osób niepełnosprawnych, z siedzibami:

  1. W hali sportowej Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży- ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13  - siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2,
  2. W hali sportowej Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 - siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4,
  3. W Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary,ul. Stefana Żeromskiego 11- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5,
  4. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8.