Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku ulg

Chodzież, dnia 27.04.2015 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Eugeniusz Masternak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

10.232,40 + odsetki 2.290 zł

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

2

Eugeniusz Masternak

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

2.433,20 + odsetki 895,00

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

3

Krystyna Gołaszewska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1.211 + odsetki 220,00

Trudności finansowe

4

Joanna Kaźmierska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

558,00 + odsetki 72,00

Trudności finansowe

5

Mariola Domańska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

820,73 + odsetki 171,00

Trudności finansowe

6

Mariola Domańska

Opłata za gospodarowanie odpadami

Umorzenie zaległości

261,60

Trudna sytuacja finansowa

7

Józef Tabat

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

908,00

Trudności finansowe

8

Jarosław Tabat

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

908,00

Trudności finansowe

9

Ryszard Tabat

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

908,00

Trudności finansowe

10

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

11.221 + odsetki 253,00

Trudności finansowe

11

Władysław Wójcik

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

890,97 + odsetki 38,00

Trudności finansowe

12

Cech Rzemiosł Różnych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

6.710,00 + odsetki 224,00

Trudności finansowe

13

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów" i „Chodzież" SA

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

82.813,00

Utrata płynności finansowej

14

Mariusz Laskowski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3.132,00 + odsetki 51,00

Trudności finansowe

15

Krzysztof Olejniczak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

505,00

Trudności finansowe

16

Henryk Szafran

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

112,00

Trudności finansowe

17

Henryk Szafran

Opłata za gospodarowanie odpadami

Umorzenie zaległości

392,40

Trudna sytuacja finansowa

18

Lidia Pawlak

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudna sytuacja finansowa

19

Zdzisława Szczygłowska

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

20

Przedsiębiorstwo Gelam Arkadiusz i Kamil Geisler

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

21

Wiesław Buller

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

22

PUPH Drutex Jacek Zadworny

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

23

Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

24

Krzysztof Sobkowski

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

25

Izydor Marchewka

Opłata za gospodarowanie odpadami

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

26

Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

27

Centrum Handlowe MAG Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomosći

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

29

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

 

Opr. Julita Węgrzyn

 

 

Chodzież, dnia 27.04.2015 r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych
 1. Józef Słomkowski

 2. Pol-Dróg Piła Spółka z o.o.

 3. Mariusz Laskowski

 4. Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów" i „Chodzież"

 5. PUPH Drutex Jacek Zadworny

 6. Przedsiębiorstwo „Gelam" Arkadiusz Geisler Kamil Geisler

 7. Arkadiusz Matusiak

 8. Maciej Pawiński

 9. Michał Mocarski

 10. Mateusz Małachowski

 11. Henryk Sulima

 12. Krzysztof Klofik

 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba" Spółka z o.o.

 14. Wiesława Dudek-Bruch

 15. Jacek Pietrzak

 16. Jerzy Garstka

 17. Bogdan Dudek

Opr. Julita Węgrzyn