Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.