ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w dniu 10 maja 2015 r.