Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica
w Chodzieży.